Site-ul Muzeului Județean Buzău

Ateliere de încondeiat ouă 2022

Ateliere de încondeiat ouă 2022

Muzeul Județean Buzău vă invită să participați, sâmbătă, 16 aprilie 2022, la un atelier pentru încondeiat ouă în scopul păstrării și transmiterii tradiției încondeierii ouălor din zona etnografică a Buzăului.

În cadrul atelierului, sub îndrumarea doamnei Mariana Trif, meșter popular din comuna Bisoca, județul Buzău, și membră a Asociației Meșterilor Populari și Artiștilor Buzău, participanții vor avea ocazia să experimenteze tehnica tradițională a încondeierii ouălor, folosind ceara și condeiul.

Atelierul va fi organizat la sediul Muzeului de Etnografie „Vergu-Mănăilă”, între orele 11:00 și 13:00. Vârsta minimă pentru participarea la ateliere este de 10 ani, numărul de locuri este limitat, iar participarea este gratuită.

Pentru detalii și programări, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa casavergumanaila@yahoo.com. Pentru participarea minorilor, este necesară completarea unei declarații pe propria răspundere, conform modelului de mai jos:

„Subsemnatul/a,…, domiciliat/ă în…, str…., nr…., bl… ap…, telefon…., e-mail…, părintele/reprezentantul legal al elevului/elevei… îmi exprim acordul pentru participarea copilului meu la atelierul… organizat în data…... Declar pe propria răspundere că am fost informat cu privire la activitățile atelierului amintit. De asemenea, declar că sunt de acord ca fotografiile rezultate în urma activităţilor să fie utilizate pentru promovarea atelierului de încondeiat ouă și pe canalele social media ale Muzeului Județean Buzău și ale Muzeului de Etnografie „Vergu-Mănăilă” din Buzău.”

 

Manager,

Daniel COSTACHE

Muzeul de Etnografie „Vergu Mănăilă”

Colecţia își are sediul într-o clădire monument istoric, ce a aparţinut familiei boierești Vergu-Mănăilă. Fiind una dintre cele mai vechi construcţii civile păstrate în oraș, menţionată într-un document din 1794, clădirea a fost restaurată între 1971 și 1974, trecând prin reparaţii capitale în cursul anului 2017.

Sunt păstrate aici obiecte cu specific etnografic din zona Buzăului, cum sunt piesele de port popular, țesăturile de interior sau obiectele de uz casnic ce reflectă ocupaţiile tradiţionale și universul spiritual și creativ al ţăranului român.

Atrag atenţia în mod deosebit piesele din materiale textile bogat decorate – fie că ne referim la diferitele elemente ale costumelor tradiţionale specifice zonei, ori ne îndreptăm atenţia spre covoarele, ștergarele, batistele de nuntă, feţele de pernă sau învelitorile expuse.

Cumpără bilet

 

Learn more
Font Resize