Site-ul Muzeului Județean Buzău

Expoziția de pictură, instalație şi video art „Spaţiul”

Comunicat

Deschiderea expoziţiei „Spațiul”

Muzeul Judetean Buzau, instituție de cultură și cercetare ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Buzău, găzduiește, în perioada 18.05.2021 – 27.06.2021, expoziția de pictură, instalație şi video art „Spaţiul”, cu lucrări semnate de artistul și arhitectul Vladimir Păun-Vrapciu; curatori: Ion Anghel şi Alexandru Anghel; Critic şi istoric de artă: Doina Mândru.

Deschiderea expoziției va avea loc marți, 18 mai 2021, începând cu ora 11:00, la sediul central al Muzeului Județean Buzău.

Despre acest proiect expozițional, autorul mărturisește:

Viziunea expoziţiei „Spațiul” începe în data de 15 martie, în a 41 a zi de închidere totală în spațiul interior al locuinței mele din Bucureşti, ca urmare a restricţiilor impuse de autorităţi din cauza pandemiei.

Acesta a fost momentul în care spiritul uman a început să dezvolte ideea de a găsi o soluție prin care ar putea proteja corpul uman de un pericol nevăzut. Un sentiment de panică, urmat de un sentiment de autoapărare şi auto protecţie.

Formele create, prezentate în expoziția “Spațiul”, s-au născut în mintea mea ca o viziune a unei forme organice ce va putea asigura protecția sufletului uman, pentru ca acesta să poată circula liber, în vederea redescoperirii spațiilor pierdute din univers, ce au rămas încă de descoperit.

Dintotdeauna spiritul uman a avut o dorința nestăvilită de cucerire a spațiului, indiferent de forma lui terestră sau spațială.

Spațiul terestru a fost o provocare continuă încă din cele mai vechi timpuri, acesta fiind cucerit prin războaie conduse de conducători neînfricaţi precum Alexandru cel Mare, Attila conducător al hunilor sau Iuius Cezar în Imperiul Roman etc.

Nevoia de cunoaștere şi descoperire a spațiului terestru a făcut ca spiritul uman să meargă mai departe şi să traverseze oceanele, așa cum a făcut Christofor Columb descoperind un spațiu terestru extrem de important pentru omenire cum este continentul american.

Spaţiul cosmic, spiritul şi corpul uman au atins o distanţă inimaginabilă în cucerirea spațiului prin cosmonauți precum Iuri Gagarin din URSS (primul om în spaţiu) și Neil Armstrong din USA (primul om care ajunge pe lună) .

“Proprietățile (presupuse) ale spațiului au fost un subiect controversat al învățaților tuturor timpurilor. Ele variază în funcție de gradul de dezvoltare a cunoștințelor acumulate de omenire de-a lungul diverselor perioade istorice.

 • Spațiul este considerat azi o categorie filozofică ce desemnează forme obiective și universale de existență a materiei în mișcare. Unitatea cu materia determină caracterul infinit al spațiului și eternitatea timpului.
 • El are trei dimensiuni bidirecționale, spre deosebire de categoria înrudită a timpului, care are o singură dimensiune și se scurge într-o singură direcție – numai înainte.
 • Atomiștii antici (Democrit și Epicur) considerau spațiul ca un receptacul vid și infinit al atomilor materiali.
 • Aristotel considera că spațiul este suma locurilor pe care le ocupă corpurile și că atât materia cât și spațiul ar fi finite.
 • Concepția atomistă despre spațiu și timp (care stă și la baza geometriei lui Euclid) a fost dezvoltată în filozofia modernă de către Newton. Pentru Newton spațiul și timpul sunt absolute, obiective și universale, deci independente de materia în mișcare.
 • Engels consideră că formele de bază ale oricărei existențe sunt spațiul și timpul și că o existență în afara timpului este o absurditate tot atât de mare cât și una în afara spațiului.
 • Filozofi ca Berkeley, Hume, Mach, Bergson neagă obiectivitatea spațiului și timpului, punându-le în dependență de conștiința omului sau ca forme subiective ale trăirilor sale subiective.
 • Kant consideră că cele două categorii sunt forme apriorice ale sensibilității umane.
 • Hegel consideră spațiul și timpul ca fiind două categorii ale ideii absolute.
 • Constituirea geometriilor neeuclidiene de către Lobacevski, Bolyai, Gauss, Riemann a contribuit la formarea concepției după care proprietățile geometrice spațiale nu sunt pretutindeni aceleași, fiind determinate de proprietățile fizice. Spațiul este deci neomogen și anizotrop.
 • Teoria relativității lui Einstein (numită și teoria fizică a spațiului și timpului) a demonstrat că proprietățile spațio-temporale (lungimea corpurilor și durata evenimentelor) depind de viteza de deplasare a sistemelor materiale și că structura sau proprietățile continuului spațio-temporal variază în funcție de concentrarea maselor substanței și de intensitatea câmpului gravitațional generat de către acestea.
 • “Timpul şi spaţiul sunt moduri în care gândim şi nu moduri în care trăim.”

 Albert Einstein

Vă așteptăm la muzeu!

Manager

Dr. Daniel Costache

Muzeul Judetean Buzau

Muzeul Județean Buzău este principala instituție muzeală din județul Buzău. Bazele sale au fost puse de către Basil Iorgulescu și dezvoltarea colecțiilor a determinat mai multe etape de extindere. Actualul sediu este al treilea. Din 1977 până în prezent este adăpostit în clădirea fostei Școli de Fete. Clădirea, construită între 1931 și 1937, este inclusă în lista monumentelor istorice, numărându-se printre cele mai impunătoare construcţii ale orașului.

Expozițiile permanente au fost deschise aici în 1980-1981, fiind ulterior modificate și actualizate în 1986, 1990, 1999-2001, 2004, 2015-2017. Cel mai nou proiect a fost pus în aplicare după restaurarea completă a clădirii (realizată în perioada 2010-2015, în baza finanţării de 36.906.590 lei / 8.201.464 Euro oferite prin Programul Operațional Regional 2007-2013).

În anii ’80 și ’90, colecțiile muzeului devin substanțial mai bogate ca urmare a cercetărilor arheologice, a achizițiilor și a donațiilor. Pe lângă consistentele colecţii de istorie și arheologie, fondul muzeului a crescut permanent, îmbogăţindu-se cu bunuri de valoare etnografică, artistică, numismatică și din domeniul mineralogiei și al știinţelor naturale.

Sub egida instituției s-au publicat o serie de cărți („Biblioteca Mousaios”), 2 buletine științifice anuale („Mousaios” și „Analele Buzăului”), cataloage și monografii, rod al activitatății științifice de cercetare dusă în cadrul instituției muzeale.

Cumpără bilet
Learn more
Font Resize