Site-ul Muzeului Județean Buzău

Artă contemporană decorativă

Alături de valoroşii artişti ai artei decorative se situează nume remarcabile din domeniul artelor plastice: Ioana Kassargian, Ion Irimescu, Ovidiu Maitec, Oscar Han şi Paul Vasilescu, în domeniul sculpturii şi pictorul Brăduţ Covaliu, prezent în patrimoniul muzeal cu un mare număr de lucrări de pictură şi grafică.

Ideea că arta românească actuală îşi are rădăcinile în arta tradiţională a poporului nostru este sugerată prin alăturarea a două universuri de artă distincte: arta decorativă şi arta populară.

Astfel, în arta decorativă, reprezentative sunt panourile artistei Margareta Sterian, create prin tehnica colajului, din materiale cu motive populare tradiţionale.

Sugestivă este şi ideea alăturării vaselor de tradiţie populară de lucrările artiştilor profesionişti ceramişti contemporani.

Alte lucrări de mare importanţă artistică sunt cele ale ceramistei Eugenia Pasima şi tapiseriile semnate de Pavel Codiţă.

Formele tridimensionale create în tehnica sticlei, aşezate la nivelul pasului, dezvoltă generoase forme cu efecte de strălucire, cu irizări de străveziu în soare şi transparenţe rafinate.

Ele par a exista undeva între cer şi pământ, între vis şi realitate.

Efectul de strălucire şi spectacol este preluat de tapiseriile artistei Ileana Teodorini Dan prin lucrările Făt Frumos şi Orfeu şi Euridice.

Sculptura de factură modernă pune în valoare aspectul de originalitate şi autentic a artei româneşti: Ovidiu Maitec – Poarta suspendată.

Bijuteriile din argint şi alte aliaje din patrimoniul muzeului iniţiază publicul vizitator în arta prelucrării metalelor.

Muzeul Județean Buzău

Muzeul Județean Buzău este principala instituție muzeală din județul Buzău. Bazele sale au fost puse de către Basil Iorgulescu și dezvoltarea colecțiilor a determinat mai multe etape de extindere. Actualul sediu este al treilea. Din 1977 până în prezent este adăpostit în clădirea fostei Școli de Fete. Clădirea, construită între 1931 și 1937, este inclusă în lista monumentelor istorice, numărându-se printre cele mai impunătoare construcţii ale orașului.

Expozițiile permanente au fost deschise aici în 1980-1981, fiind ulterior modificate și actualizate în 1986, 1990, 1999-2001, 2004, 2015-2017. Cel mai nou proiect a fost pus în aplicare după restaurarea completă a clădirii (realizată în perioada 2010-2015, în baza finanţării de 36.906.590 lei / 8.201.464 Euro oferite prin Programul Operațional Regional 2007-2013).

În anii ’80 și ’90, colecțiile muzeului devin substanțial mai bogate ca urmare a cercetărilor arheologice, a achizițiilor și a donațiilor. Pe lângă consistentele colecţii de istorie și arheologie, fondul muzeului a crescut permanent, îmbogăţindu-se cu bunuri de valoare etnografică, artistică, numismatică și din domeniul mineralogiei și al știinţelor naturale.

Sub egida instituției s-au publicat o serie de cărți („Biblioteca Mousaios”), 2 buletine științifice anuale („Mousaios” și „Analele Buzăului”), cataloage și monografii, rod al activitatății științifice de cercetare dusă în cadrul instituției muzeale.

Cumpără bilet
Learn more
Font Resize