Site-ul Muzeului Județean Buzău

Icoane și Obiecte de Cult

Este prezentată Colecţia de artă cultă  ortodoxă ce aparţine patrimoniului Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei. Întreaga sală a fost transformată într-un ambient preţios şi elevat de interior de biserică cu altar, naos şi pronaos, păstând totuşi toate legile compoziţionale a unei expoziţii moderne, pusă în valoare de spațiul generos pe care îl are şi a sistemului special de iluminat dat de ferestre şi spoturi. Icoanele sunt aşezate în aşa fel încât Crucea – Pomul vieţii să fie ideea care străbate către noi, Crucea – Pom al Vieţii unde ne întâlnim unii cu alţii, cu înaintaşii noştri şi cu Hristos Însuşi.

Muzeul Județean Buzău

Muzeul Județean Buzău este principala instituție muzeală din județul Buzău. Bazele sale au fost puse de către Basil Iorgulescu și dezvoltarea colecțiilor a determinat mai multe etape de extindere. Actualul sediu este al treilea. Din 1977 până în prezent este adăpostit în clădirea fostei Școli de Fete. Clădirea, construită între 1931 și 1937, este inclusă în lista monumentelor istorice, numărându-se printre cele mai impunătoare construcţii ale orașului.

Expozițiile permanente au fost deschise aici în 1980-1981, fiind ulterior modificate și actualizate în 1986, 1990, 1999-2001, 2004, 2015-2017. Cel mai nou proiect a fost pus în aplicare după restaurarea completă a clădirii (realizată în perioada 2010-2015, în baza finanţării de 36.906.590 lei / 8.201.464 Euro oferite prin Programul Operațional Regional 2007-2013).

În anii ’80 și ’90, colecțiile muzeului devin substanțial mai bogate ca urmare a cercetărilor arheologice, a achizițiilor și a donațiilor. Pe lângă consistentele colecţii de istorie și arheologie, fondul muzeului a crescut permanent, îmbogăţindu-se cu bunuri de valoare etnografică, artistică, numismatică și din domeniul mineralogiei și al știinţelor naturale.

Sub egida instituției s-au publicat o serie de cărți („Biblioteca Mousaios”), 2 buletine științifice anuale („Mousaios” și „Analele Buzăului”), cataloage și monografii, rod al activitatății științifice de cercetare dusă în cadrul instituției muzeale.

Cumpără bilet
Learn more
Font Resize