Site-ul Muzeului Județean Buzău

Numismatica

Expoziţia „Circulaţia monetară la Curbura Carpaţilor – din antichitate până în sec. XVIII” prezintă principalele descoperiri de pe teritoriul judeţului Buzău, acoperind un palier cronologic foarte larg: din sec. III î. Hr. şi până la începutul sec. al XIX-lea.
Tipurile monetare din perioada sec. III î. Hr. – II d. Hr. sunt reflectate în special prin tezaurele monetare de la Cârlomăneşti şi Băbeni (compuse din monede dacice de argint), precum şi cele de la Homeşti (compus din monede romane republicane şi imperiale) şi Cislău (monede imperiale). Perioada târzie a Imperiului Roman este reprezentată de numeroase descoperiri izolate, realizate din bronz, emise în timpul împăraţilor Constantin cel Mare, Theodosius I, Arcadius, Honorius, Marcianus şi Leon I (sec. IV-V).
Perioada de timp cuprinsă între sec. VI-XII este reprezentată de descoperiri monetare bizantine izolate, realizate din bronz, argint şi aur, emise începând cu domnia lui Justinian I şi până la Manuel I.

Pentru ilustrarea monedelor aflate în circulaţie pe parcursul perioadei medievale, sunt expuse mai multe tezaure monetare provenite de pe teritoriul judeţului. Amintim tezaurul de la Glodeanu Siliştea (compus din denari ungureşti, sec. XV-XVI), cel de la Bradu (denari ungureşti şi groşi polonezi, sec. XVI-XVII), Săsenii Vechi (denari ungureşti şi groşi polonezi, sec. XVI-XVII), dar şi cele otomane de la Cojanu, Buzău, Roşioru, Nişcov (datate spre sfârşitul perioadei medievale).
Prezenţa acestor tezaure monetare indică rolul important pe care îl juca Buzăul în cadrul comerţului ce lega Transilvania de Gurile Dunării, dar şi Moldova de Ţara Românească.

Muzeul Județean Buzău

Muzeul Județean Buzău este principala instituție muzeală din județul Buzău. Bazele sale au fost puse de către Basil Iorgulescu și dezvoltarea colecțiilor a determinat mai multe etape de extindere. Actualul sediu este al treilea. Din 1977 până în prezent este adăpostit în clădirea fostei Școli de Fete. Clădirea, construită între 1931 și 1937, este inclusă în lista monumentelor istorice, numărându-se printre cele mai impunătoare construcţii ale orașului.

Expozițiile permanente au fost deschise aici în 1980-1981, fiind ulterior modificate și actualizate în 1986, 1990, 1999-2001, 2004, 2015-2017. Cel mai nou proiect a fost pus în aplicare după restaurarea completă a clădirii (realizată în perioada 2010-2015, în baza finanţării de 36.906.590 lei / 8.201.464 Euro oferite prin Programul Operațional Regional 2007-2013).

În anii ’80 și ’90, colecțiile muzeului devin substanțial mai bogate ca urmare a cercetărilor arheologice, a achizițiilor și a donațiilor. Pe lângă consistentele colecţii de istorie și arheologie, fondul muzeului a crescut permanent, îmbogăţindu-se cu bunuri de valoare etnografică, artistică, numismatică și din domeniul mineralogiei și al știinţelor naturale.

Sub egida instituției s-au publicat o serie de cărți („Biblioteca Mousaios”), 2 buletine științifice anuale („Mousaios” și „Analele Buzăului”), cataloage și monografii, rod al activitatății științifice de cercetare dusă în cadrul instituției muzeale.

Cumpără bilet
Learn more
Font Resize