Site-ul Muzeului Județean Buzău

Pictori buzoieni

Pictori de ieri, pictori de azi

Tablourile de pictură selectate au fost create de artişti buzoieni care s-au născut şi au trăit la sfârşitul secolului al XIX – lea şi în secolul XX pe meleaguri buzoiene, alţii care s-au stabilit aici sau au fost în trecere sau au avut diverse legături cu Buzăul.

Caracteristic în arta plastică românească: fiecare lucrare se grăbeşte a dezvălui mai degrabă personalitatea distinctă a fiecărui creator, acele particularităţi care le fac să se distingă între ele, având menirea mai mult să contureze stilul personal al artistului, decât ale curentelor artistice ce se succed în Europa.

Importanţa şi calitatea artei plastice buzoiene constă în faptul că artiştii după ce iniţial se entuziasmează de tot ce găsesc nou oriunde, la alte culturi, după ce au creat sub această influenţă se întorc la izvorul nesecat de creaţie populară românească. Majoritatea artiştilor – pictori români expozanţi au ca punct de reper arta academică studiată în cadrul institutelor de artă. Artiştii, mai ales cei din ultimă generaţie, trec la eliminarea amănuntelor şi realizează interpretări originale ce duc în chip spontan la expresia picturală cea mai convingătoare.

Sunt prezente pe simeze nume sonore ale plasticii româneşti de ieri şi de azi: Ştefan Popescu, Gogu Iliescu, Grigore Negoşanu, Nicolae Ionescu, Margareta Sterian, Alexandru Moscu, Zoe Moscu, Gore Mircescu, Constantin Petrescu Dragoe, Iorgulescu Yor Petre, Ligia Macovei, Valeriu Şuşnea, Florin Menzopol, Gheorghe Ciobanu, Aurelia Tudorache, Ioan Rusu, Radu Herţug, Răzvan Mihalcea, Adina Stănescu, Luminiţa Toader şi mulţi alţii.

Muzeul Județean Buzău

Muzeul Județean Buzău este principala instituție muzeală din județul Buzău. Bazele sale au fost puse de către Basil Iorgulescu și dezvoltarea colecțiilor a determinat mai multe etape de extindere. Actualul sediu este al treilea. Din 1977 până în prezent este adăpostit în clădirea fostei Școli de Fete. Clădirea, construită între 1931 și 1937, este inclusă în lista monumentelor istorice, numărându-se printre cele mai impunătoare construcţii ale orașului.

Expozițiile permanente au fost deschise aici în 1980-1981, fiind ulterior modificate și actualizate în 1986, 1990, 1999-2001, 2004, 2015-2017. Cel mai nou proiect a fost pus în aplicare după restaurarea completă a clădirii (realizată în perioada 2010-2015, în baza finanţării de 36.906.590 lei / 8.201.464 Euro oferite prin Programul Operațional Regional 2007-2013).

În anii ’80 și ’90, colecțiile muzeului devin substanțial mai bogate ca urmare a cercetărilor arheologice, a achizițiilor și a donațiilor. Pe lângă consistentele colecţii de istorie și arheologie, fondul muzeului a crescut permanent, îmbogăţindu-se cu bunuri de valoare etnografică, artistică, numismatică și din domeniul mineralogiei și al știinţelor naturale.

Sub egida instituției s-au publicat o serie de cărți („Biblioteca Mousaios”), 2 buletine științifice anuale („Mousaios” și „Analele Buzăului”), cataloage și monografii, rod al activitatății științifice de cercetare dusă în cadrul instituției muzeale.

Cumpără bilet
Learn more
Font Resize