Site-ul Muzeului Județean Buzău

Tapiserie și Ceramica

Prezentăm cea mai mare colecţie de tapiserie românească din ţară.

Criteriul de selectare al artiştilor decoratori prezenţi în sălile de expoziti prin lucrările lor este generos, în sensul că au fost alese  tapiseriile unor mari artişti contemporani români. Sunt prezente nume cunoscute la nivel european  Este de remarcat numele şi renumele artiştilor care au creiat tapiseriile: Mimi Podeanu, Aurelia Gheaţă, Ioan Stendl, Ileana Balotă, Maria Mihalache Blendea şi Constantin Blendea, Carmen Groza, Şerbana Drăgoescu, Ileana Teodorini – Dan, Maria Cociopolos, Simona Chintilă, Spiru Chintilă,  Mariana Oloier Ghiţă, Vintilă Mihăilescu, Victoria Radu, Berta Benko – Mrazec, Ovidiu Paştina, Constanţa Crişan, Nicolae Balaş, Mariana Ionaşcu, Pavel Codiţă, Lucreţia Pacea, Geta Brătescu, Liana Şaru, Diana Schor, Florin Menzopol şi Cela Neamţu, alături de  mulţi alţii. Fiecare dintre autori aduce o viziune inovatoare asupra  resorturilor intime care guvernează relaţia dintre tapiserie, scoarţele populare şi poate chiar decorul unor relicve arheologice.

Mijloacele de expresie estetică caracteristice spaţiului compoziţional al tapiseriilor sunt subordonate dorinţei de punere în valoare vizuală  a tradiţiilor româneşti şi de evidenţiere a realizărilor obţinute până acum, în acest sens.

Folosirea fibrelor textile naturale, preponderent lâna şi bumbacul, utilizarea tehnicii basse-lisse şi haute-lisse, stilizarea geometrizantă şi păstrarea expresiilor simplificate/sintetice de reprezentare plastică a motivelor reprezintă  punţile de legătură cu artă ţărănească. Dincolo de aceste similitudini lucrările artiştilor prezenţi în colecţia unicat din patrimonial Muzeului Judeţean Buzău se individualizează prin viziuni compoziţionale distincte. Maniera de integrare a ornamentelor specifice se realizează prin intermediul unei relaţii inedite, cea dintre întregul compoziţional şi detaliul semnificativ.

Pe de altă parte, tehnicile clasice de realizare a tapiseriei au particularităţi care deosebesc această artă de oricare altă categorie de ţesături. Urzeala ascunsă şi  firele de băteală care nu traversează în totalitate lungimea ţesăturii – se limitează la ariile cromatice impuse de contururile diverselor elemente ale compoziţiei decorative – sunt specifice doar tapiseriei. Transpunerea şi orientarea desenului după care se execută forma decorativă pe parcursul ţeserii se bazează pe interdependenţa dintre structură şi efectul cromatic al formei.

Demne de reţinut pentru această etapă din evoluţia tapiseriei româneşti  sunt contribuţiile unor mari şi remarcabile artiste tapisere precum Mimi Podeanu, Aurelia Ghiaţă, Maria Blendea, Cela Neamţu, Ileana Balotă.

Prin diversitatea stilurilor şi importanţa patrimonială a lucrărilor, expoziţiile de  tapiserie contemporană românească  şi piesele din ceramică din colecţia de artă a Muzeului Judeţean Buzău aduc nenumărate elemente de noutate plastică şi vizuală, constituindu-se într-o pledoarie edificatoare pentru înţelegerea calităţilor estetice ale tapiseriei monumentale că artă. Lucrările ilustrează o pagină importantă din istoria artei textile româneşti, aducând o meritorie contribuţie la integrarea valorilor cultural-identitare naţionale, în circuitul naţional şi internaţional al creaţiei textile.

Muzeul Județean Buzău

Muzeul Județean Buzău este principala instituție muzeală din județul Buzău. Bazele sale au fost puse de către Basil Iorgulescu și dezvoltarea colecțiilor a determinat mai multe etape de extindere. Actualul sediu este al treilea. Din 1977 până în prezent este adăpostit în clădirea fostei Școli de Fete. Clădirea, construită între 1931 și 1937, este inclusă în lista monumentelor istorice, numărându-se printre cele mai impunătoare construcţii ale orașului.

Expozițiile permanente au fost deschise aici în 1980-1981, fiind ulterior modificate și actualizate în 1986, 1990, 1999-2001, 2004, 2015-2017. Cel mai nou proiect a fost pus în aplicare după restaurarea completă a clădirii (realizată în perioada 2010-2015, în baza finanţării de 36.906.590 lei / 8.201.464 Euro oferite prin Programul Operațional Regional 2007-2013).

În anii ’80 și ’90, colecțiile muzeului devin substanțial mai bogate ca urmare a cercetărilor arheologice, a achizițiilor și a donațiilor. Pe lângă consistentele colecţii de istorie și arheologie, fondul muzeului a crescut permanent, îmbogăţindu-se cu bunuri de valoare etnografică, artistică, numismatică și din domeniul mineralogiei și al știinţelor naturale.

Sub egida instituției s-au publicat o serie de cărți („Biblioteca Mousaios”), 2 buletine științifice anuale („Mousaios” și „Analele Buzăului”), cataloage și monografii, rod al activitatății științifice de cercetare dusă în cadrul instituției muzeale.

Cumpără bilet
Learn more
Font Resize