Pictori buzoieni

Pictori de ieri, pictori de azi Tablourile de pictură selectate au fost create de artişti buzoieni care s-au născut şi au trăit la sfârşitul secolului al XIX – lea şi în secolul XX pe meleaguri buzoiene, alţii care s-au stabilit aici sau au fost în trecere sau au avut diverse

Continue reading

Colecția Margareta Sterian

Născută în 16.03.1897, Buzău – decedată în 1992, Bucureşti. Studii: Academia Ranson cu Roger Bissiére şi Amedée de la Patellière, Cursuri de istoria artei, cu Louis Hautecoeur şi Paul Vitry. L`école de Louvre, Paris (1926 – 1928). Călătoreşte între 1931 şi 1932 în S.U.A. Expoziţii internaţionale: Varşovia-1934; Paris-1937; Munchën-1966; Istambul-1967;

Continue reading

Colecția Brăduţ Covaliu

Brăduţ Covaliu este unul din cei mai autentici pictori ai peisajului, care trecând prin filtrul simţirii proprii tot ceea ce vede, devine un rapsod inspirat al frumuseţilor plaiului românesc. Pictura lui capătă preţiozitate printr-o pastă de generoasă consistenţă. Ne referim aici la acele tablouri cu o evidentă tendinţă de monumentalizare

Continue reading

Colecția globe-trotterului Dumitru Dan

Expoziția Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de opinci a fost realizată în cadrul proiectului cu același nume, finanțat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Guvernul României, derulat între 2015-2016. Detalii despre proiect <a href=”http://dumitrudan.muzeubuzau.ro/proiect.php”><u>aici</u></a>. Expoziţia Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de opinci

Continue reading

Cultura buzoiană

Expoziţia Cultura Buzăului este dedicată trecutului cultural al Buzăului în care este ilustrat rolul bisericii și al învăţământului în viaţa societăţii şi în planul activităţilor culturale cât și interacțiunea dintre cultura ortodoxă și cea laică. Trecutul cultural al Buzăului nu poate fi separat de viaţa religioasă a locuitorilor săi. În

Continue reading

Colecția de telefoane

Colecţia de telefoane a Muzeului Judeţean Buzău, cea mai mare colecţie de gen din ţară cu piese în stare de funcţionare, cuprinde peste 300 de aparate telefonice de provenienţă românească și străină (Germania, Franța, Belgia, U.R.S.S.) și ilustrează cronologic istoria și rolul acestei invenții în viețile noastre. Nucleul acestei colecții

Continue reading

Numismatica

Expoziţia „Circulaţia monetară la Curbura Carpaţilor – din antichitate până în sec. XVIII” prezintă principalele descoperiri de pe teritoriul judeţului Buzău, acoperind un palier cronologic foarte larg: din sec. III î. Hr. şi până la începutul sec. al XIX-lea. Tipurile monetare din perioada sec. III î. Hr. – II d.

Continue reading

Mileniul I d. Hr.

În cadrul expoziției o importanță deosebită este acordată obiectelor provenite în urma cercetărilor arheologice din cele mai cunoscute situri de pe teritoriul județului Buzău. Astfel, pentru ilustrarea realităților istorice de pe parcursul secolelor II – IV d. Hr. (prezența dacilor liberi și a sarmaților, vestigii ale culturii Sântana de Mureș,

Continue reading

Epoca fierului

Descoperirile aparţinând epocii fierului din patrimoniul Muzeului Judeţean Buzău pot fi încadrate cronologic între 700 a. Chr. – 106 p. Chr. Din datele pe care le avem până acum, reiese că descoperirile aparţinând primei epoci a fierului sunt destul de puţine şi par a reflecta o slabă locuire în zona Buzăului.

Continue reading

Epoca bronzului

Colecţia de artefacte aparţinând epocii bronzului din patrimoniul Muzeului Judeţean este constituită aproape în exclusivitate din materiale aparţinând culturii Monteoru. Acestea provin atât de la Sărata Monteoru cât şi din aşezările de epoca bronzului de la Năeni, Cârlomăneşti, Gruiu Dării şi Aldeni. Acestora li se adaugă obiecte descoperite fortuit la

Continue reading