Activități derulate

Informarea, comunicarea şi publicitatea proiectului

Activitatea de informare, comunicare şi promovare a proiectului are rolul de a asigura informarea privind disponibilitatea fondurilor provenind de la Mecanismul Financiar SEE, prin Programul PA16/RO12, Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural alocate regiunii, transparenţa utilizării acestora, vizibilitatea finanţatorilor, instituţiilor abilitate pentru gestionarea şi implementarea programului precum şi promovarea exemplelor de bună practică. Rolul publicităţii este de a crea mesaje care să răspundă nevoilor şi dorinţelor diverselor segmente omogene de consumatori de produse şi servicii culturale şi de a le transmite prin intermediul unor canale media adecvate.

Rezultate așteptate:

– Un studiu ştiinţific publicat într-o revistă de specialitate;
– Digitizarea şi comunicarea publică a tuturor bunurilor din patrimoniul celor 3 instituţii muzeale, care vor constitui „Colecţia Dumitru Dan”;
– Reconstituirea a 6 cântece, 5 jocuri populare româneşti, a 497 perechi de opinci şi a cămăşii de scenă a globe-trotterului; – Organizarea unei expoziții permanente care va celebra împlinirea a 100 de ani de la ocolul lumii pe jos realizat de primul globe-trotter român, prin valorificarea unor bunuri care i-au aparţinut lui Dumitru Dan;
– Informarea, comunicarea şi publicitatea proiectului.


Amenajarea spaţiului expoziţional: „Colecţia Dumitru Dan” în cadrul Muzeului Judeţean Buzău

Proiectul îşi propune ca toate obiectele de patrimoniu care i-au aparţinut globe-trotterului Dumitru Dan, pe care acesta le-a dat ca semn de apreciere şi cu bună credinţă mai multor muzee din ţară, să fie concentrate într-un tot unitar şi să constituie Colecţia Dumitru Dan care să fie valorificată şi scoasă în evidenţă la justa sa valoare, prezentând publicului general valori culturale şi tradiţionale – materiale şi imateriale.


Revitalizarea patrimoniului imaterial: reconstituirea audio şi video a cântecelor şi dansurilor trotterului Dumitru Dan

În zilele de astăzi datorită transformării continue a societăţii puţini mai sunt cei care pot transmite ceea ce a însemnat civilizaţia secolelor anterioare în satul românesc, modul de trai al ţăranului. Sunt din ce în ce mai puţini cei dornici să păstreze şi să transmită mai departe aceste mărturii ale trecutului, folclorul şi tradiţiile româneşti.

Cei 4 globe-trotteri români şi-au ales, în perioada de pregătire a traseului, un repertoriu de cântece şi jocuri reprezentativ pentru specificitatea fiecărei provincii româneşti. În cadrul acestei activităţi ne propunem să implicăm artişti interpreţi şi dansatori profesionişti, cunoscători şi purtători ai valorilor etnografice cu ajutorul cărora vom reconstitui aceste cântece şi dansuri interpretate de globe-trotterii români între 1910 – 1916.


Revitalizarea patrimoniului imaterial din zona de Sud-Est a României: meşteşugul opincilor

Cunoaşterea, promovarea şi valorificarea patrimoniului imaterial şi cultural prin revitalizarea meşteşugului opincilor, meşteşug aflat pe cale de dispariţie în zona Buzăului. Meşteşugul confecţionării opincilor este unul pe cale de dispariţie în judeţul Buzău, puţini sunt cei care îl mai cunosc, însă şi mai puţini cei care îl mai practică. Se vor organiza 10 ateliere meşteşugăreşti în cadrul cărora un grup de elevi de etnie romă va învăţa tainele confecţionării opincilor.

Acest meşteşug, prea puţin valorificat în prezent, va deveni unul atractiv pentru tinerii romi care vor dezvolta abilităţi concrete, acest tip de activitate contribuind la sporirea gradului de incluziune socială a grupului ţintă şi la o mai mare deschidere a populaţiei faţă de minorităţi.


Digitizarea „Colecţiei Dumitru Dan”

Cunoaşterea, prezervarea prin digitizare şi promovarea patrimoniului cultural din zona de Est a României prin diseminarea în mediul virtual şi publicarea pe portalul Europeana.eu în vederea creşterii gradului de accesibilitate a publicului.


Cercetare şi documentare în vederea valorificării colecţiei D. Dan

Componenta de cercetare propusă în cadrul acestui proiect are o importantă dimensiune culturală şi socială adresată comunităților umane din regiunile Bucureşti, Nord-Est, Sud-Est ale României. Prin tema de cercetare propusă va fi reluată, într-un context interdisciplinar, tema vastă şi complexă a călătoriei primilor globe-trotteri români în jurul lumii la început de secol XX, temă care se bucură de un mare succes în contextul societății actuale, mult mai deschisă şi mai preocupată de explorarea prin călătorii a unor noi zone turistice.

Este propus investigării un eveniment important pentru istoria locală şi națională, şi chiar internațională, legat de personalitatea PRIMULUI GLOBE-TROTTER ROMÂN, Dumitru Dan, o persoană cu merite şi calități deosebite care s-a remarcat ulterior şi prin promovarea la nivel național a activităților sportive şi a turismului în general.


Managementul proiectului

Conducerea, implementarea, evaluarea şi promovarea proiectului; coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenței financiare acordate Muzeului Județean Buzău prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

© Muzeul Județean Buzău