Situl arheologic de la Cârlomănești, comuna Vernești

 

 

Situl arheologic Cârlomănești, este situat la circa 13 km nord-vest de municipiul Buzău, în marginea satului Cârlomăneşti și parțial în sat.

Situl are două unități distincte care formează un singur ansamblu, situat pe terasa înaltă din zona confluenței râurilor Nișcov și Buzău. În partea de vest, unde se întinde parțial și satul Cârlomănești, se află terasa numită de săteni Arman. Din aceasta s-a desprins un mic promontoriu cu laturi abrupte pe toate părțile, denumit de localnici Cetățuia, unde au fost descoperite și cercetate importante vestigii din epoca bronzului și din a doua epocă a fierului.

Cercetările arheologice au început în anul 1967 și au continuat, cu câteva întreruperi, până astăzi.

În perioada ce corespunde domniei lui Burebista (sec I a. Chr.), așezarea de la Cârlomănești cunoaște o mare dezvoltare, devenind o importantă dava -  centru politic, economic şi religios pentru comunitățile geto-dacice din valea Buzăului. Săpăturile arheologice au scos la iveală mari edificii cu caracter public, construcții domestice (anexe gospodărești, vetre, gropi). Materialul arheologic descoperit este extrem de bogat și constă din: ceramică, unelte, ustensile, arme, podoabe, piese de harnașament, un tezaur monetar din argint și un lot unic în lumea geto-dacică de statuete zoomorfe și antropomorfe.

În sectorul Arman a fost identificat un întins spațiu funerar, în care au fost cercetate 143 de morminte ce acoperă cronologic întreaga perioadă de evoluție a culturii Monteoru, din epoca bronzului. Cimitirul este spectaculos prin complexitatea construcțiilor funerare, a ritualului funerar specific și prin bogăția inventarelor.

Imagini – Situl arheologic de la Cârlomănești

© Muzeul Județean Buzău