Buzău County Museum website

The project "Back to Life, Back to Culture, Back to School"

Muzeul Județean Buzău, instituție de cultură și cercetare ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Buzău, anunță implementarea proiectului Back to Life, Back to Culture, Back to School, realizat în parteneriat cu Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Club Rotary Buzău.

Scopul proiectului este de a-i ajuta pe elevii de gimnaziu, din județul Buzău, să-și gestioneze emoțiile, în contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19), și să dezvolte atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți. Închiderea școlilor, cursurile în regim online, lipsa interacțiunii directe cu prietenii și colegii, avalanșa de informații referitoare la evoluția epidemiei – toți acești factori stresanți au efecte negative asupra copiilor, pentru care activitățile de educație nonformală, desfășurate în muzeu, pot fi un sprijin real.

Pornind de la premisa că spațiul muzeal este, între altele, un mediu terapeutic, unul dintre obiectivele proiectului  Back to Life, Back to Culture, Back to School este să faciliteze exprimarea emoțiilor prin artă, iar lucrările artistice expuse în Muzeul Județean Buzău îi vor ajuta pe copii în acest demers.

Activitățile propuse urmează a se desfășura sub forma a cinci ateliere interactive, coordonate de către specialiști și voluntari, din cadrul instituțiilor partenere, după cum urmează:

  1. a) Călătorie în țara emoțiilor – coordonatori: Valentina Neagoe, psiholog, DGASPC Buzău; Claudia Ichim, psiholog, DGASPC Buzău; Daniel Drâmbu, consilier vocațional, Muzeul Județean Buzău;
  2. b) Bunele maniere – coordonator Raluca Trocaru, consilier, DGASPC Buzău;
  3. c) Debate – coordonatori: Luca Cristian Vlad, Alexia Stan, Andra Pinghel, Maria Iacob, Raluca Radu,Teona Vlaicu, voluntari Club Rotary Buzău;
  4. d) Sunet și echilibru – coordonatori: Mădălina Mănescu și Elena Ioniță, voluntari Muzeul Județean Buzău.
  5. e) Emoții vizuale – coordonatori: Mihaela Molina, desenator, Muzeul Județean Buzău; Alexandru Anghel, muzeograf artă, Muzeul Județean Buzău;

Workshopurile se organizează la sediul Muzeului Județean Buzău, cu respectarea normele sanitare în vigoare și cu maximum 5 participanți per atelier, fiind planificate astfel:

Nr.crt. Atelierul Coordonatorii Data Intervalul orar Durata unui atelier
1 Călătorie în țara emoțiilor I Valentina Neagoe; Claudia Ichim 22 martie 5 aprilie 19 aprilie 10 mai 24 mai 10:00 – 12:10 (două ateliere) 50 min. (10:00 – 10:50/ 11:20 -12:10)
2 Bunele  maniere Raluca Trocaru 22 martie 5 aprilie 19 aprilie 10 mai 24 mai 10:00 – 12:10 (două ateliere) 50 min. (10:00 – 10:50/ 11:20 -12:10)
3 Emoții vizuale Mihaela Molina; Alexandru Anghel 22 martie 5 aprilie 19 aprilie 10 mai 24 mai 10:00 – 12:20 (un atelier) 120 min., cu pauză în intervalul orar 11:00 – 11:20
4 Debate Luca Cristian Vlad; Alexia Stan; Andra Pinghel; Maria Iacob; Raluca Radu; Teona Vlaicu; 22 martie 5 aprilie 19 aprilie 10 mai 24 mai 10:00 – 12:10 (două ateliere) 50 min. (10:00 – 10:50/ 11:20 -12:10)
5 Sunet și echilibru Elena Ioniță; Mădălina Mănescu 22 martie 5 aprilie 19 aprilie 10 mai 24 mai 10:00 – 12:10 (două ateliere) 50 min. (10:00 – 10:50/ 11:20 -12:10)
6 Călătorie în țara emoțiilor II Daniel Drâmbu 27 martie 10 aprilie 24 aprilie 15 mai 22 mai 14:00 – 16:10 (două ateliere) 50 min. (14:00 – 14:50/ 15:20 -16:10)

Pentru detalii și programări vă rugăm să trimiteți un e-mail, de luni până vineri, la adresa atelieremuzeubuzau@gmail.com, conform modelului:

Subsemnatul/a,…, domiciliat/ă în…, str…., nr…., bl… ap…, telefon….,  e-mail…, părintele/ reprezentantul legal al elevului/ elevei… îmi exprim acordul,  pentru participarea copilului meu la atelierul/ atelierele… organizat/e în data/ datele ….., aferent/e proiectului Back to School, Back to Culture, Back to Life. Declar pe propria răspundere că am fost informat cu privire la activitățile proiectului amintit. De asemenea, declar că sunt de acord ca fotografiile rezultate în urma activităţilor să fie utilizate pentru promovarea proiectului Back to School, Back to Culture, Back to Life și pe canalele social media ale Muzeului Județean Buzău.

Accesul este liber la toate atelierele organizate în cadrul proiectului!

Manager

Dr. Daniel Costache

Font Resize
en_GBEnglish (UK)
%d bloggers like this: