Situl neo-eneolitic de la Coţatcu-Cetăţuia, com. Podgoria, jud. Buzău

 

Situl neo-eneolitic de la Coţatcu (com. Podgoria) este situat în zona deluroasă de nord-est a judeţului Buzău, la cca. 15 km de municipiul Râmnicu Sărat, pe partea dreaptă a terasei medii a pârâului cu acelaşi nume. Cunoscută de localnici sub numele de Cetăţuia, aşezarea preistorică este mărginită la vest de pârâul Coţatcu, iar la nord şi sud de două văioage adânci. Accesul cel mai facil la sit se poate face dinspre est, printr-un col care leagă terasa înaltă a pârâului Coţatcu de cea medie pe care se află aşezarea.

Situl arheologic de la Coţatcu a fost descoperit în anul 1971 de Vasile Motoaşcă, directorul şcolii din sat, odată cu primele alunecări de teren ce au afectat zona. În anii 1973-1974 au fost efectuate primele cercetări sistematice pentru recuperarea materialelor arheologice din complexele distruse de alunecările de teren şi pentru stabilirea stratigrafiei aşezării. Cercetările au fost conduse de Vasile Drâmbocianu, arheolog la Muzeul Judeţean Buzău. Acesta nota că suprafaţa totală a aşezării la acea dată era de cca. 775 mp şi că aproximativ o treime din ea fusese distrusă prin alunecări de teren. În anul 2005, în urma unor verificări de suprafaţă efectuate în zonă, s-a constatat că suprafaţa care mai putea fi cercetată arheologic nu depăşea 500 mp.

Cercetările arheologice sistematice de la Coţatcu au fost reluate între anii 2006-2010 în cadrul proiectului Interferenţe culturale în nord-estul Munteniei în epoca neo-eneolitică, parte a programului de cercetare a neo-eneoliticului din sudul României: Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos. Din colectivul de cercetare au făcut parte G. Trohani, R. Andreescu, L. Grigoraş, E. Paveleţ, K. Moldoveanu şi C. Haită.

Cele mai recente săpături arheologice s-au efectuat în anul 2019, fiind deschisă o nouă suprafaţă de cercetare (S1).

Locuirile succesive de la Coţatcu au contribuit la formarea unei depuneri consistente de tip tell, cu o amplitudine variind între 3,6 şi 4 m. Au fost cercetate până în prezent opt locuinţe, fiind recuperată o cantitate impresionantă de materiale arheologice (vase, unelte, statuete antropomorfe şi zoomorfe, pandantive etc.). Au fost identificate cinci niveluri de locuire reprezentând resturile suprapuse ale unor locuinţe incendiate şi neincendiate: primele patru (de sus în jos) aparţin aspectului cultural Stoicani-Aldeni (cca. 4300-3900 BC), iar cel de-al cincilea unei faze târzii a culturii Starčevo-Criş (cca. 5700-5600 BC)

Particularităţile acestui sit rezidă din poziţionarea în zona de contact a unor importante arii culturale (Gumelniţa, Cucuteni şi Ariuşd), aspectul Stoicani-Aldeni înglobând şi sintetizând câteva din elementele specifice acestora.

 

Imagini – Situl neo-eneolitic de la Coţatcu-Cetăţuia

© Muzeul Județean Buzău