Epoca modernă este reprezentată prin documente originale, costume de epocă (originale sau butaforie), unelte, arme albe şi de foc, brevete, medalii şi plachete, monede şi bancnote, fotografii de epocă etc., privind revoluţiile de la 1821 şi 1848, Unirea din 1859 şi Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Războiul de Independenţă şi Războiul de Reîntregire Naţională.

Pentru revoluţiile din 1821 şi 1848, alături de documente care fac referiri la evenimente pe plan local, colecţia muzeului cuprinde arme albe şi de foc – pumnale căzăceşti, pistoale cu cremene, carabine tromblon, pistoale cu două ţevi, puşti de infanterie, săbii de cavalerie ş.a.

Momentul Unirii din 1859, la care fac referiri o serie de documente, este reprezentat şi prin câteva obiecte cu valoare memorială care au aparţinut domnitorului Al. Ioan Cuza – un potir din cristal, un platou din faianţă şi o lupă, cât şi o casetă cu intarsii de fildeş care a fost folosită de Mihail Kogălniceanu. Mai amintim două pomelnice scrise de Costache Moglan, învăţător la Grabicina, deputat în Divanul ad-hoc al Munteniei, memoriile întocmite de acesta în numele ţăranilor clăcaşi din sat faţă de abuzurile arendaşului, proclamaţia adresată românilor de Cuza, în 1861, prin care anunţa recunoaşterea Unirii de către marile puteri.

Colecţia muzeului mai cuprinde documente originale – memorii, circulare semnate de M. Kogălniceanu, titluri de proprietate, referitoare la Reforma agrară din 1864, câteva plicuri prefilatelice, bilete de călătorie cu diligenţa, ziarul „Resboiul”, fotografii ale unor militari, brevete şi medalii – Crucea Trecerii Dunării, Medalia Apărătorilor Independenţei, ordinele Steaua şi Coroana României, tabele comemorative alcătuite în memoria eroilor independenţei, alături de arme albe şi de foc, de copii ale uniformelor de roşior (cavalerist) şi dorobanţ, care reflectă participarea buzoienilor şi râmnicenilor la Războiul pentru cucerirea independenţei.

Participarea buzoienilor şi râmnicenilor la Războiul de Reîntregire Naţională (1916-1918) şi la cel de-al II-lea Război Mondial este reprezentată de o serie de fotografii, arme albe şi de foc, medalii şi decoraţii, brevete, uniforme, obiecte folosite de soldaţi pe front.

Aspecte din activitatea culturală, economică, sportivă, viaţă cotidiană (privată şi socială) din perioada interbelică sunt reprezentate prin diverse obiecte şi fotografii de epocă sugestive.

Obiectele din perioada comunistă din colecţia muzeală surprind Buzăul în Epoca de Aur, evidenţiind impactul ideologic al regimului asupra vieţii cotidiene.

© 2018 Muzeul Județean Buzău