Buzău County Museum website

Temporary exhibition "The art of decorating eggs in the ethnographic area of Buzau"

Buzau County Museum, instituție de cultură și cercetare ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Buzău, vă anunță cu bucurie vernisajul expoziției temporare „Arta încondeierii ouălor în zona etnografică a Buzăului”, in the day of 29 aprilie 2021. Expoziția va fi găzduită de sediul Museum of Ethnography "Vergu-Mănăilă" din municipiul Buzău, în perioada 29 aprilie – 10 iunie 2021, și este realizată în parteneriat cu Muzeul Dunării de Jos din municipiul Călărași.

În cadrul expoziției vor fi expuse ouă încondeiate din zona etnografică a Buzăului, precum și 30 de motive ornamentale folosite pentru decorarea ouălor. Cele 30 de motive provin de pe ouă încondeiate din localitatea Lopătari și vor putea fi descoperite de către vizitatori într-un mod inedit, în premieră la Muzeul Județean Buzău, prin utilizarea tehnologiei 3D.

Cu acest prilej, pentru păstrarea și promovarea tradiției încondeierii ouălor, în perioada 24-25 aprilie, la sediul Muzeului de Etnografie „Vergu-Mănăilă”, vor fi organizate două ateliere. În cadrul acestora, participanții vor afla informații despre tradiția și tehnica încondeierii ouălor și despre motivele ornamentale folosite pentru decorarea acestora în zona etnografică a Buzăului. De asemenea, vor putea fi încondeiate ouă prin metoda tradițională, folosind ceara și condeiul.

Coordonatoarea atelierelor va fi muzeograful etnografie Raluca Brașoveanu, asistată de doamna Doina Țărâncă, păstrătoare și continuatoare a tradiției încondeierii ouălor, din localitatea Gura-Teghii, județul Buzău.

Atelierele de încondeiat ouă vor avea loc în zilele de 24 aprilie și 25 aprilie, între orele 12:00 și 14:00. Vârsta minimă pentru participarea la ateliere este de 15 ani, numărul maxim al participanților este de 10 persoane pentru fiecare atelier, iar accesul este gratuit.

Pentru detalii și programări, vă rugăm să trimiteți un e-mail, de luni până vineri, la adresa atelieremuzeubuzau@gmail.com. For the participation of minors it is necessary to complete a declaration on their own responsibility according to the model below:

„Subsemnatul/a,…, domiciliat/ă în…, str…., nr…., bl… ap…, telefon….,e-mail…, părintele/reprezentantul legal al elevului/elevei… îmi exprim acordul pentru participarea copilului meu la atelierul/atelierele… organizat/e în data/datele …… Declar pe propria răspundere că am fost informat cu privire la activitățile atelierului amintit. De asemenea, declar că sunt de acord ca fotografiile rezultate în urma activităţilor să fie utilizate pentru promovarea atelierelor de încondeiat ouă și pe canalele social media ale Muzeului Județean Buzău și ale Muzeului de Etnografie din Buzău.”

MANAGER

dr. DANIEL COSTACHe

Font Resize
en_GBEnglish (UK)
%d bloggers like this: