Analele Buzaului XIV

50,00 lei

Category:

Description

CUPRINS
Alexandru GAIȚĂ

Moşnenii curburii şi procesele lor (XIII)

7
Liliana CIOBOTARU

Dositei Filitti episcop al Buzăului și mitropolit al Ungrovlahiei

105
Prof. univ. dr. Gh. CALCAN

Bagdații, primii proprietari ai moșiei Săgeata, județul Buzău

113
Dr. Sorin GEACU

Despre existența bubalinelor în satele din Câmpia Râmnicului după anul 1860

127
Dr. Marius Gabriel NECULAE

Documentele scriitorului Stelian Cucu (1904 – 1985)

133
Dr. Constantin I. STAN, Vasile TALPAZAN

Alexandru Marghiloman, Partidul Conservator Progresist și alegerile parlamentare din noiembrie 1919 

169
Viorel FRÎNCU

110 ani de presă școlară în județul Buzău. Studiu de caz: perioada interbelică

191
Dr. Elena GHEORGHE

Proiect de modernizare a orașului Mizil în perioada interbelică. Introducerea iluminatului electric

207
Dr. Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS

Crucea „Serviciul Credincios” acordată în 1922 președintelui Asociației Cântăreților Bisericești, filiala Buzău

223
Dr. Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS

Sigiliul Președinției Comisiunii Încoronării Suveranilor României imprimat pe șase documente emise în 1923

231
Dr. Constantin I. STAN

Doctorul Constantin I. Angelescu și decesul lui Ion I.C. Brătianu. Studiu de caz

253
Roxana VIȘAN

Despre utilizarea ceramicii tradiționale în cadrul obiceiurilor rurale

253