Începuturile culturii Monteoru

70,00 lei

Category:

Description

CUPRINS PAGINA
PREFAȚĂ 11
CULTURA MONTEORU. CONSTRUCȚIA ARHEOLOGICĂ ȘI SURSELE EI 13
a) Geografia spațiului monteorean 13
b) Aria descoperirilor Monteoru 15
c) Istoricul cercetărilor de teren 19
d) Publicarea cercetărilor din stațiuni Monteoru 23
e) Interpretarea cercetărilor din stațiuni Monteoru 26
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ŞI ECONOMIA 33
a) Date palinologice şi paleobotanice 33
b) Date arheozoologice 35
AŞEZAREA DE LA NĂENI-ZĂNOAGA CETATEA 2 41
a) Amplasarea şi istoricul cercetărilor 41
]b) Stratigrafia 42
]c) Gropile din epoca bronzului 43
d) Urme de terasări 45
e) Complexe cu ceramică şi pietre 45
f) Zone de construcţie 46
SPAŢIUL DOMESTIC ÎN ARIA DESCOPERIRILOR MONTEORU 51
a) Staţiunile Monteoru şi dinamica lor spaţială 52
b) Structura internă a aşezărilor 53
c) Terasări ale Cetăţuilor 54
d) Structuri de locuire și anexele lor 55
e) „Clasa războinicilor” Monteoru şi fortificarea aşezărilor 60
f) Amenajările de piatră şi semnificația lor 65
CERAMICA DE LA NĂENI-ZĂNOAGA CETATEA 2 73
a) Pasta, degresanţii, tratarea suprafeţelor 74
b) Tipologia formelor ceramice la Năeni-Zănoaga Cetatea 2 76
Amfore 76
Kantharoi 75
Căni și cești 77
Străchini și castroane 77
Oale 78
Cupe 79
Capace de vase 79
Strecurătoare 80
Vase miniaturale 80
Askoi 81
Fragmente ceramice provenite de la vase insolite 81
Fragmente neîncadrate tipologic 81
c) Decorul ceramicii de la Năeni-Zănoaga Cetatea 2 82
d) Tehnici de ornamentare 82
Incizarea 82
Aplicațiile plastice în relief 82
Impresiunea 83
Împunsăturile succesive 83
e) Motive decorative 83
f) Dispunerea motivelor decorative și relația lor cu formele ceramice 84
g) Arderea ceramicii 85
Concluzii 85
OBIECTE DIN LUT ARS 91
a) Fusaiole 91
b) Fusaiole parțial perforate 93
c) Roţi miniaturale de car 93
d) Pereţi de vas prelucraţi 96
e) Greutăţi pentru războiul de ţesut 96
f) Plăci de lut perforate 97
g) Linguri de lut 98
h) Sfere de lut şi piatră 98
i) Reprezentări plastice: topoare miniaturale de lut 99
j) Obiecte de lut cu funcţionalitate neprecizabilă 101
OBIECTE DIN PIATRĂ 103
a) Obiecte din silex 103
Vârfuri de săgeți 103
Lame/răzuitoare 105
b) Obiecte din piatră șlefuită 107
Cuţite curbe 107
Topoare miniaturale 112
Topoare cu perforație 113
Securi/topoare plate 115
Dălţi 115
Râșniţe și frecătoare 116
c) Alte obiecte din piatră 116
OBIECTE DIN OS, CORN, SCOICĂ 121
a) Vârfuri de săgeţi 121
b) Pandantive din dinți perforaţi 122
c) Pandantive din scoică/oase de peşte 124
d) Falange/diafize perforate 124
e) Ace 125
f) Inele 126
g) Pumnale/cuţite-spatule 126
h) Săpăligi 128
i) Dălţi/răzuitoare 128
j) Străpungătoare/împungătoare/vârfuri 130
k) Mânere 130
l) Obiecte cu funcţionalitate necunoscută 131
OBIECTE DIN METAL 133
a) Străpungătoare 133
PERIODIZAREA ȘI CRONOLOGIA CULTURII MONTEORU 135
a) Periodizarea culturii Monteoru 135
b) Cronologia relativă a descoperirilor Monteoru timpurii 143
c) Cronologia absolută a descoperirilor Monteoru timpurii 149
CONCLUZII 159
CATALOGUL DESCOPERIRILOR ATRIBUITE CULTURII MONTEORU 163
ABSTRACT 225
ABREVIERI 239
BIBLIOGRAFIE 241
PLANȘE 261