Mousaios IV-1

Vol. IV-1

Anul aparitiei: 1994

Category:

Description

ARHEOLOGIE
  
Aurora Emilia Apostu
  Descoperiri paleolitice în zona Carpatilor de curbura
Ion Chicideanu
  Sapaturile arheologice de la Naieni, judetul Buzau
Victor Bobi
  Etapele timpurii si târzii ale Culturii Monteoru din zona deCurbura a Carpatilor în lumina noilor descoperiri arheologice
Ligia Bârzu
  Aspecte demografice si sociale în Cimitirul nr. 4 de la SarataMonteoru
Vlad Vintila Zirra
  Cronologia obiectelor marunte din asezarea întarita de laCotofenii din Dos Dolj
Viorel Capitanu
  O lucerna romana descoperita la Racatau
Adrian Ionita
  Asezarea romana de la Feldioara, judetul Brasov
Eugen-Marius Constantinescu
  Rezultate ale cercetarilor arheologice de la Gheraseni- GrindulCremenea în campania 1992
Radu Harhoiu
  Morminte cu arme decoperite la Pietroasa
Gheorghe Diaconu
  Morminte din secolul al V-lea e.n. de la Pietroasele
Florin Curta
  Asupra problemelor de cronologie a tezaurelor de lingouri de laCrasna (jud. Covasna) si Feldioara (jud. Brasov)
Eugenia Zaharia
  Descoperirile de la Bratei si importanta lor pentru arheologia siistoria secolelor IV-V pe teritoriul României
Alexandru Madgearu
  Pinteni datati în secolele VIII-IX descoperiti în jumatatea deSud a Transilvaniei
Eugen-Marius Constantinescu
  Morminte de calareti nomazi de la cumpana mileniilor descoperiteîn judetul Buzau
A. Canache si F. Curta
  Depozite de unelte si arme medievale timpurii de pe teritoriulRomâniei
Anton Paragina
  Piese din secolele XI-XIV descoperite în zona de Curbura aCarpatilor
Daniela Marcu si Emil Lupu
  Cahle din secolele XIV-XVII aflate în Colectia Muzeului JudeteanBuzau
Florentin-Liviu Cristea
  Cercetari arheologice în cadrul complexului brâncovenesc„Adormirea Maicii Domnului” din Râmnicu Sarat. Asezarea prefeudala
Emil Lupu
  Date arheologice privind Manastirea „Adormirea Maicii Domnului”din Râmnicu Sarat, judetul Buzau (secolele XVI-XIX)

  NUMISMATICA SIGILOGRAFIE
  
Ernest Oberländer Târnoveanu, Eugen-Marius Constantinescu
  Monede romane târzii si bizantine din colectia Muzeului judeteanBuzau
Constanta Stirbu, Ana-Maria Velter
  Tezaurul de la Sapoca, judetul Buzau
Katiusa Pârvan
  Un tezaur din secolul XVII descoperit în judetul Buzau
Catalin Opaschi
  Sigiliul geometrului Iorgu Vucini o marturie despre începutulînvatamântului tehnic în Moldova
  
  RESTAURARE CONSERVARE
  
Macri Spiridonia, Diaconescu Virginia
  Degradari si solutii de conservare si restaurare la textilelearheologice
Ioan Opris
  Traditii si realizari în opera de conservare-restaurare amonumentelor istorice (secolele XIX-XX)
Eugen Danila, Eugen Ioan, Dalvina Licsandru, Ioan Serban
  Palatul Elisabeta investigatii si interpretari
Daniela Marcu
  Radu Popa (1933-1993)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mousaios IV-1”