Mousaios XXI

40,00 lei

 

Vol.XXI, 2017

 

Category:

Description

 

STUDII, ARTICOLE ȘI RAPOARTE

Daniel GARVĂN
  Descoperiri Boian în interfluviul Buzău-Râmnicu Sărat

Ion TORCICĂ
 Observații preliminare privind utilajul litic cioplit din tell-ul de la Vitănești-Măgurice (jud. Teleorman)
Roxana MUNTEANU
  Eneoliticul târziu în nord-estul Câmpiei Române. Câteva remarci privind amprenta culturală locală.

Alin FRÎNCULEASA, Daniel GARVĂN
  Un raport pierdut: săpăturile de la Șoimești - Dealul Merez / La Merez, com. Ceptura, jud. Prahova. Campania 2016.

Ion MOTZOI-CHICIDEANU,Monica ȘANDOR-CHICIDEANU
  Un topor insolit din piatră descoperit la Năieni (jud. Buzău)

Eugen-Marius CONSTANTINESCU
  Crevedia Mare - Puțul Rudarului. Raport de cercetare arheologică preventivă.

Eugen-Marius CONSTANTINESCU, Cătălin DINU, Gabriel STĂICUȚ, Daniel GARVĂN 
  Cercetările preventive de la Pietrosu-Costești - La Arman, campania 2013

Eugen-Marius CONSTANTINESCU, Cătălin DINU, Gabriel STĂICUȚ, Daniel GARVĂN 
  Cercetările preventive de la Pietrosu-Costești - La Arman, campania 2013  
  RAPOARTE ARHEOLOGICE

Sebastian MATEI, Gabriel STĂICUȚ 
  Descoperiri arheologice din epoca bronzului și evul mediu de la Ursoiaia, com. Viperești, jud. Buzău 
Cătălin DINU, Daniel GARVĂN, Sebastian MATEI, Roxana MUNTEANU
  Contribuții la repertoriul arheologic al județului Buzău. Cercetari de suprafață pe tritoriul comunei Cochirleanca

Mariul NICOLAE, Cătălin DINU
  Tezaurul monetar de la Săsenii Vechi, com. Vernești (jud. Buzău), (sec. XV - XVII)

RESTAURARE 

Daniela ȘTEFAN
  Restaurarea și conservarea unui vas de provizii din cultura Boian

PREZENTĂRI DE CARTE / RECENZII

The linear pottery culture sites of the Republic of Moldova (catalogue), 2017, 354 pagini, (Sergiu Bodean)

Elena Rența, Cercetări arheologice de salvare de la Ciulnița, jud. Ialomița (1994-1997), Seria Siteuri arheologice, V, Editura Cetatea de scaun, Târgoviște, 2016, 388
pagini, 212 figuri, 33 planșe. (Daniel Garvăn)
Anul publicării: 2017

You may also like…