Mousaios XXIV

35,00 lei

Category:

DescriptionCUPRINS
Ionel GEAMBAȘU, Florin DANCIU
C. S. Nicolăescu-Plopșor – de la pasiune la profesionalism
în cercetarea arheologică a perioadei Paleoliticului din România
[C.S. Nicolăescu-Plopșor - from passion to professionalism
in archaeological research of the Paleolithic period in Romania]
5
Laurențiu GRIGORAȘ, Daniel GARVĂN, Cătălin DINU
Cercetările arheologice din situl de la Coţatcu – Cetăţuia
(campania 2019) [Archaeological research from the site
Coţatcu - Cetăţuia (2019 campaign)]
25
Laurențiu GRIGORAȘ

Materialele arheologice descoperite în nivelurile eneolitice târzii
din situl de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării (campaniile 2019-2020)
[Archaeological materials discovered in the late eneolithic layers
from the site Pietroasa Mică – Gruiu Dării (2019-2020 campaigns)]

57
Bianca PREDA‐BĂLĂNICĂ

Un topor de tip celt descoperit la Cocorăștii Misli (jud. Prahova)
[A socketed axe discovered in Cocorăștii Misli (Prahova County)]

105
Daniel SPÎNU - Fibulae Clamabunt 113
Angela SIMALCSIK, Ion URSU, Ion CIOBANU

O nouă necropolă descoperită la Trebujeni (Orheiul Vechi, Republica
Moldova). Date antropologice
[A new necropolis discovered in Trebujeni
(Orheiul Vechi, Republic of Moldova). Anthropological data]</em> 

129
Daniela ȘTEFAN, Laurențiu GRIGORAȘ

Restaurarea unui vas eneolitic descoperit în situl de la
Pietroasa Mică ‐ Gruiu Dării [Restoration of an Eneolithic
vessel discovered in the site from Pietroasa Mică – Gruiu Dării]

161
Marian COSAC

O radiografie asupra prezenței securității în muzeele de istorie
din România anilor ʹ80 ai secolului trecut
[A Radiography on the presence of securitate in the history museums of
Romania in the ʹ80s of the past century]

173
Lista autorilor [List of contributors] 195