Mousaios XXV

50,00 lei

Categorie:

Descriere

CUPRINS / CONTENTS
Valeriu SÎRBU

Proiectul „Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR
a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă
din Carpațiide Sud-Est (HiLands) / Hidden Landscapes:
Exploratory Remote Sensing for the Archaeology of the Lost Roads,
Borders and Battlefields of South-Eastern Carpathians

5
Daniel GĂRVAN, Laurențiu GRIGORAȘ, Roxana MUNTEANU

Descoperiri recente Starcevo-Criș în Subcarpații Buzăului
[Recent Starcevo-Criș discoveries in the Buzău Subcarpathians]

9
Daniel GĂRVAN

Noi date privind locuirea Gumelnița / Stoicani-Aldeni
în zona colinară a Buzăului
[New data on the settlement of Gumelnița / Stoicani-Aldeni
in the hill area of Buzău]

39
Roxana MUNTEANU

Perioada mijlocie a epocii bronzului în Subcarpații Curburii:
anatomia microzonei Pietroasele
[The Middle Bronze Age in the Curvature Subcarpathians.
The anatomy of the Pietroasele microzone]

75
Sebastian MATEI, Theodor ISVORANU

Un tezaur de drahme din Dyrrhachium
descoperit la Pruneni, jud. Buzău
[A Dyrrhachium drachmas hoard discovered
at Pruneni, Buzău County]

123
Sebastian MATEI, Valeriu SÎRBU

Cercetari arheologice din site-ul dacic de la Valea Lupului, jud. Buzău
[Archaeological research from the Dacian site at Valea Lupului,
Buzău County] 

133
David BACIU, Adrian BălĂȘESCU

Fauna geto-dacică de la Gura Vitioarei (jud. Prahova)
[The Geto-Dacian fauna from Gura Vitioarei (Prahova County)]

179
Costin CROITORU, Stănică PANDREA

Rezultatele cercetărilor de suprafață de la Movilița, județul Vrancea
[Results of Surface Surveys from Movilița, Vrancea County]

209
Aurel VÂLCU, Gabriel STĂICUȚ

Descoperiri monetare recente în județul Buzău
[Recent coin finds in Buzău County]

245
Lista autorilor [List of contributors]
263