Mousaios XXVI

100,00 lei

Category:

Description

CUPRINS/CONTENTS

 

Elena-Cristina IARCA

Moștenirea genetică a denisovanilor în Asia de Est și Sud-Est

[Genetic inheritance of Denisovans in East and Southeast Asia]

7

Marian COSAC

Participarea la lucrările simpozionului „Stratigrafia și periodizarea Paleoliticului” (URSS, Moscova, 2-11 septembrie 1963) a arheologilor români în documente de arhivă

[Participation in the Works of the Symposium “Stratigraphy and Periodization of the Paleolithic” (USSR, Moscow, September 2-11, 1963) of Romanian Archaeologists in Archival Documents]

21

Gabriel Sebastian ȘERBĂNESCU, Ionel GEAMBAȘU, Marian COSAC

C. S. Nicolăescu-Plopșor și cercetarea arheologică a carstului din Cheile Vârghișului (jud. Harghita)

[C. S. Nicolăescu-Plopșor and the archaeological research of the karst in Cheile Vârghișului (Harghita County)]

27

Marian COSAC

Cercetări arheologice recente în peșteri din aria Carpaților de Curbură

[Recent archaeological research in caves in the Curvature Carpathian area]

33

Laurențiu GRIGORAȘ, Roxana MUNTEANU

Cercetările arheologice din situl de la Coțatcu – Cetățuia (campania 2023)

[Archaeological research in 2023 at Coțatcu – Cetățuia]

47

Loredana NIȚĂ, Ana ILIE

Utilajul litic cioplit din tell-ul eneolitic de la Geangoești – Hulă (Jud. Dâmbovița) (Campaniile 2015-2022)

[Chipped Stone industry from the Eneolithic tell at Geangoești – Hulă (Dâmbovița County) (2015-2022 Campaigns)]

59

Cătălin DÎSCĂ, Bogdan CIUPERCĂ, Tudor HILA, Emil GRIGORESCU, Mirela MIHON, Alexandru PETRE, Doru PĂCEȘILĂ

O instalație de lemn carbonizată din prima epocă a fierului descoperită pe Valea Budureasca (com. Vadu săpat, jud. Prahova)

[Carbonized wood structure from the Early Iron Age discovered on the Budureasca Valley (Vadu Săpat commune, Prahova County)]

71

Vlad-Ștefan CĂRĂBIȘI, Daniel GARVĂN, Daniela CRISTEA-STAN, Robert SÎRBU

O fibulă bimetalică descoperită la Lipia, jud. Buzău

[A bimetallic fibula discovered at Lipia, Buzău County]

93

Gabriel Mircea TALMAȚCHI

Betrachtungen zu den Geldzeichen des westlichen Pontos Euxeinos im Licht neuerer Forschungen

[Considerații privind semnele monetare din vestul Pontului Euxin din perspectiva cercetărilor recente]

107

Sebastian MATEI

Considerații privind răspândirea bolurilor geto-dacice cu decor în relief

[Considerations on the diffusion of Geto-Dacian bowls with relief decoration]

127

Tudor HILA, Bogdan CIUPERCĂ, Cătălin DÎSCĂ, Eduard GHINEA

A anepigraphic stamped local amphora discovered in Budureasca Valley (Vadu Săpat, Prahova County)

[Un fragment de amforă locală cu ștampilă anepigrafică descoperit pe Valea Budureasca (Vadu Săpat, jud. Prahova)]

153

Daniel SPÂNU

Fibula “pseudo-La Tène mijlociu” de la Zimnicea

[“Pseudo-Middle La Tène” Fibulae from Zimnicea]

173

Sebastian MATEI, Theodor ISVORANU

Un tezaur de denari romani republicani descoperit la Chiojdu, jud. Buzău

[A Roman Republican denarii hoard discovered at Chiojdu, Buzău County]

185

Gabriel Mircea TALMAȚCHI, Petre Ionuț COLȚEANU

Noi descoperiri arheologice și monetare din perioadă preromană în zona localității Costinești (jud. Constanța)

[New archaeological and monetary discoveries from the Pre-Roman Period in the area of Costinești (Constanța County)]

209

Alexandru POPA

Einige Bemerkungen zu der römischen Grenze im Südosten Siebenbürgens

[Consemnări asupra granițelor romane în sud-estul Transilvaniei]

231

George-Dan HÂNCEANU

Morminte de incinerație din secolele II – III p. Chr. descoperite la Brad (jud. Bacău)

[Cremation graves from the 2nd – 3rd centuries ad discovered at Brad (Bacău County)]

239

Victor TEODORESCU

Cuptorul de olar de la Țintești – Buzău (sec. IV e.n.). Contribuții privind răspândirea cuptorului cu pilon central – element al continuității dacice și daco-romane

[The pottery kiln from Țintești – Buzău (4th century AD). Contributions regarding the spread of the kiln with a central pillar – an element of Dacian and Roman continuity]

255

Robert Daniel SIMALCSIK

Scurtă analiză istorică a culturii Sântana de Mureș – Cerneahov în zona Moldovei

[A brief historical analysis of the Santana de Mureș – Cerneahov culture in the region of Moldova]

269

Ioan STANCIU

Settlements from the northwestern part of Romania (second half of the 6th century first half of the 7th century AD). Specific aspects of dwellings

[Așezări din partea nord-vestică a României (a doua jumătate a secolului al VI-lea prima jumătate a secolului al VII-lea p.Chr.). Aspecte specifice locuințelor]

281

Marius BLASKÓ, Erwin GÁLL, Róbert GINDELE

Monedele arpadiene din necropola de la Vălcani

[Arpadian coins from the Vălcani necropolis]

311

Sergiu MUSTEAȚĂ

Fenomenul cetăților medievale timpurii în Europa. Considerații preliminare privind așezările fortificate din spațiul carpato-dunărean

[The phenomenon of Early Medieval Citadels in Europe. Preliminary considerations regarding fortified settlements in the Carpathian-Danubian area]

329

Mădălina STĂNESCU, Lucian MUNTEANU, Florin Daniel MIHAI

Siturile arheologice și fortificațiile militare identificate pe raza comunei Vânători (jud. Vrancea)

[Archaeological sites and military fortifications identified within the commune of Vânători (Vrancea County)]

343

Marius NECULAE

Monede din colecția Muzeului Municipal „Octavian Moșescu” din Râmnicu Sărat (sec. I-XIX)

[Coins from the collection of the “Octavian Moșescu” Municipal Museum in Râmnicu Sărat (1st-19th centuries)]

381

IN MEMORIAM

 

Mircea Babeș (13 decembrie 1941 – 26 aprilie 2023)

Arheologul, Profesorul și Cetățuia de la Cârlomănești

(Despina MĂGUREANU, Sebastian MATEI)

397