Valea Calmatuiului in neo-eneolitic

80,00 lei

Categorie:

Descriere

[/trow]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[

CUPRINS PAGINA
Introducere 7
I. REPERE GEOGRAFICE / HABITATUL 9
Evoluția văii Călmățuiului 10
Date privind mediul și resursele naturale  12
II. ISTORICUL ȘI STADIUL CERCETĂRILOR  15
III. COMUNITĂȚI NEOLITICE ÎN BAZINUL CĂLMĂȚUIULUI  21
III.1. CULTURA STARCEVO-CRIȘ 21
Cultura Starcevo-Criș în Muntenia. Scurt istoric al cercetărilor 21
Contribuții recente la cunoașterea culturii Starcevo-Criș în nord-estul Munteniei 22
Considerații generale 23
III.2. CULTURA DUDEȘTI 25
Descoperirile de la Sudiți 25
Descoperirile de la Pietrosu 27
Elemente de cronologie 28
Considerații generale 30
III.3. CULTURA CERAMICII LINIARE 31
Săpăturile de la Sudiți – complexele arheologice 31
Habitat 33
Vasele ceramice 33
Evoluția cronologică a complexului liniar ceramic de la Sudiți 35
Aleksandr SYMONENKO – The Late Scythians and Sarmatians: allies or vanquished? 407
Considerații generale 37
IV. ENEOLITICUL PE VALEA CĂLMĂȚUIULUI  39
IV.1. CULTURA BOIAN 39
Începutul eneoliticului pe valea Călmățuiului 39
Habitatul 43
Poziționarea geografică a așezărilor 43
Dimensiuni și densitate 44
Stratigrafia și organizarea internă 46
Structuri de locuire 47
Gropi 51
Vasele ceramice 51
Faza Bolintineanu 53
Faza Giulești 54
Faza Spanțov 57
Alte obiecte din ceramică 57
Obiecte de piatră 58
Obiecte de os 58
Cuprul 59
Cronologie 59
Considerații generale 61
IV.2. CULTURA PRECUCUTENI 63
Descoperiri precucuteniene în Muntenia. O privire retrospectivă 63
Contribuții recente la cunoaștere culturii Precucuteni. Cercetări arheologice între râurile Călmățui și Râmnicu Sărat (2017-2019) 66
Habitat 67
Suprafața așezărilor 68
Stratigrafia 68
Structuri de locuire 69
Gropi 69
Vasele ceramice 70
Tipuri 70
Decoruri 71
Alte obiecte de ceramică 71
Obiecte de piatră 72
Cronologie 72
Considerații generale 76
IV.3. CULTURA GUMELNIȚA 77
Date istoriografice. Terminologie 77
Habitat 80
Poziția geografică a așezărilor 81
Suprafețe și densitate 82
Stratigrafia și organizarea internă 82
Sisteme de delimitare / fortificare 83
Locuințe 84
Gropi 85
Vasele ceramice 86
Ceramica gumelnițeană de pe valea Călmățuiului – notă introductivă 86
Tipuri 86
Decoruri 93
Alte obiecte de ceramică 94
Figurinele antropomorfe 95
Figurinele zoomorfe 97
Podoabe 97
Obiecte de piatră 98
Obiecte de os 99
Obiecte de cupru 99
Descoperiri funerare 99
Evoluția internă 100
Cronologie 100
Considerații generale 101
IV.4. SFÂRȘITUL ENEOLITICULUI PE VALEA CĂLMĂȚUIULUI 109
V. CONCLUZII  111
VI. REPERTORIUL DESCOPERIRILOR  115
ABSTRACT  139
ABREVIERI 145
BIBLIOGRAFIE 149
ILUSTRAȚIE 173